Technologia BOXmover.eu

Logo


INOVATÍVNA TECHNIKA PRE NAKLADANIE A PREPRAVU KONTAJNEROV

Technológia BOXmover.eu je unikátna, patentami chránená technológia na nakladanie, prepravu a vykladanie kontajnerov,bežne používaných v komerčnej praxi. Prináša nové normy v optimalizácii prekládky kontajnerov a v preprave nákladov. Požiadavky odberateľov sa čoraz viac sústreďujú na ich presnosť a plynulosť.
BOXmover. eu prináša riešenie, ktoré nezávisle od zariadení na nakládku a vykládku, potrebných pri manipulácii /žeriavy, vysokozdvižné vozíky/ samostatne zabezpečí tieto operácie.

 

AKO TO FUNGUJE ?

boxmover

Princíp vychádza z vlastností uazvretého silového trojuholníka. Pri prekládke pôsobia iba tie tlakové sily, ktoré môžu byť eliminované hydraulickými valcami č.1 a č. 2 /viď obrázok/.
Takto sa realizuje horizontálny posun s vertikálnym vyrovnávaním. Pri prekládke nevzniká žiaden krútiaci moment, ktorý by znemožnil manipuláciu s kontajnerom.

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÉ POUŽITIE

BM20Nakladanie a vykladanie kontajnerov....

...medzi automobilom a odstavným miestom

.....medzi železničným vozňom a nákladným automobilom

....medzi nákladným automobilom a návesom

....v prípade rozličným úrovní výšky

.... v rozvoze

 

 

  • BOXmover je veľmi hospodárny v závodnej a regionálnej doprave
  • BOXmover je možné použiť aj v diaľkovej doprave vďaka nízkej hmotnosti
  • BOXmover je možné použiť i pod trolejovým vedením

OBROVSKÉ VÝHODY

  • flexibilita a nezávislosť v preklade kontajnerov
  • vyššia efektivita
  • možnosť predprípravy uloženia tovarov v odsatvenom konatjneri tam, kde to zákazník potrebuje
  • oveľa nižšie obsatrávacie náklady na BOXmover.eu v porovnaní s konkurenčnými zariadeniami
  • flexibilný manažmnet prepravy
  • kontajnery ISO 668 a EN284 /výmenný kontajner/ možno prekladať
  • obsluha jednou osobou - vodičom nákladného automobilu

best replica watches